DICTU

Website-work-DICTU
DICTU – Dienst ICT Uitvoering – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Teamleiding Cloud Werkplek Beheer: Inrichten Cloud Werkplek Beheerteam, teamleiding, in beheer name nieuwe Cloud Werkplek, opzetten beheerprocessen
  • Programma Re-transitie diensten vanuit Cap Gemini, op het gebied van LAN, AD en Fileshare. Coördinatie tussen programma en afdeling Infra
  • End Point Security: Ontwerpen en implementeren van End Point Security op klassieke omgeving en Cloud, Windows en Linux
  • Certificaatbeheer: Implementeren van certificaatbeheer voor interne en externe certificaten
  • NAC B73: Ontwerp en implementatie van Network Access Control op kerndepartement ministerie van EZ
  • Projectleiding in programma CDC (consolidatie datacenters), coördinatie Team Domein upgrades
  • Diverse infrastructurele projecten
www.dictu.nl